Venkatesan Srinivasa Iyengar

Om ๐Ÿ™
Indeed itโ€™s my pleasure to express my gratitude for the blessings of the gracious divine mother HH Loka matha Poonam Guruji .

My visit to the ashram in Clearwater Florida was an immensely pleasant experience. There is abundant divine energy twinkling with lights in the ashram.
Guruji is a gift of God for us as Guruji is leading us to serve Mother Earth , Mother Nature

Itโ€™s a great benefit for US to have her presence in Florida . Guru ji is spreading enormous amounts of divine energy, the fragrance of divine flowers
Beautifully nurtured plants and trees in the ashram

Iam thankful to Guru ji for giving me opportunity last year to perform prayers Havan Fire ceremony for welfare of mankind

I am thankful to Ashram inmates personal assistants for their hospitality services with care and devotion.

May the country US have the benefits of her presence and services for peace and prosperity to one and all

Namasthe ๐Ÿ™

S Venkatesa Iyengar
Founder priest
Sri Sudarsana seva samiti USA Inc
Austin Tx US